نقشه و پلان

پلان سازه های خاص (بچینگ)

پلان سازه های خاص (بچینگ) این فایل شامل ریز دیتیل ها و پلان های قسمت های مختلف به تفکیک می باشد. اغلب بچینگ ها شامل اجزای اصلی زیر می باشند : دپو و انباره سنگدانه ها، سیلوی نگهداری سیمان، سیستم های پیمانه کردن و توزین برای نسبت بندی سیمان و سنگدانه ها، کنتور اندازه گیری آب (و یا یخ) و …

بیشتر بخوانید »