پروژه های عمران بابک

پروژه هاي صنعتي عمران بابك

تیم مهندسی عمران بابک به عنوان طراح و مشاور پروژه های صنعتی نیز فعالیت دارد که تصاویر تعدادی از این پروژه ها در زیر مشاهده میکنید . لازم به ذکراست تمامی پروژه های صنعتی با نرم افزار ansys  توسط تیم مهندسی عمران بابک طراحی شده اند. 4 پسندیدم

بیشتر بخوانید »

تصاویر جدید پروژه های عمران بابک

ساختمان مسکونی آقای مهدی شمسی نژاد ساختمان 2 طبقه بتنی متراژ :  300 متر آدرس : قطب آباد جنب شبکه بهداشت ساختمان مسکونی آقای رضا نیک خواه ساختمان 2 طبقه بتنی متراژ : 360 متر آدرس : بلوار مدرس – مدرس 15     ساختمان مسکونی آقای رضا شریفی ساختمان دو طبقه بتنی متراژ 340 متر مربع تاریخ آغاز پروژه …

بیشتر بخوانید »

پروژه های جدید عمران بابک

ساختمان مسکونی آقای رضا نیک خواه ساختمان 2 طبقه بتنی متراژ : 360 متر آدرس : بلوار مدرس – مدرس 15       ساختمان مسکونی آقای محمد امینی ساختمان 4 طبقه بتنی متراژ : 440 متر آدرس : بلوار علویان – علویان 19       ساختمان مسکونی آقای محسن کریمیان ساختمان 3طبقه بتنی متراژ : 360متر آدرس : …

بیشتر بخوانید »

تصاویر جدیدی از پروژه های عمران بابک

ساختمان مسکونی آقای رضا شریفی ساختمان دو طبقه بتنی متراژ 340 متر مربع تاریخ آغاز پروژه : 1392/03/01 آدرس: شهربابک – بلوار معلم – جنب مسکن پردیس     تصاویری از پروژه ساختمان مسکونی آقای گلشنی ساختمان سه طبقه بتنی متراژ 510 متر مربع آدرس: شهربابک – پیرجل – خیابان پوراحمدیان – کوچه پوراحمدیان 16     تصاویری از پروژه …

بیشتر بخوانید »

تصاویری از روند پیشرفت پروژه های تیم مهندسی عمران بابک

ساختمان مسکونی آقای رضا شریفی ساختمان دو طبقه بتنی متراژ 340 متر مربع تاریخ آغاز پروژه : 1392/03/01 آدرس: شهربابک – بلوار معلم – جنب مسکن پردیس   تصاویری از پروژه ساختمان مسکونی آقای گلشنی ساختمان سه طبقه بتنی متراژ 510 متر مربع آدرس: شهربابک – پیرجل – خیابان پوراحمدیان – کوچه پوراحمدیان 16     تصاویری از پروژه ساختمان …

بیشتر بخوانید »