مسکن مهر

تحویل واحدهای مسکن مهر پیرجل

به گفته مهندس مهدی فاضلی تحویل بیش از 200 واحد مسکن مهر پیرجل به صورت کامل به اعضای مسکن مهر پیرجل تا کنون صورت پذیرفته است و 20 واحد دیگر این پروژه تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری آماده تحویل می گردد. 3 پسندیدم

بیشتر بخوانید »