آیین نامه ها

دانلود فهرست بهای همه رشته ها با فرمت PDF

دانلود فهرست بهای همه رشته ها با فرمت PDF   دانلود فهرست بها ۹۵ : ابنیه دانلود فهرست بها ۹۵ : راه و باند دانلود فهرست بها ۹۵ : راهداری دانلود فهرست بها ۹۵ : مکانیک دانلود فهرست بها ۹۵ : برق دانلود فهرست بها ۹۵ : ابیاری تحت فشار دانلود فهرست بها ۹۵ : ابیاری زهکشی دانلود فهرست بها ۹۵ …

بیشتر بخوانید »

دانلود فهرست بهای ۹۴ همه رشته ها با فرمت PDF

ضرورت به روز امدی فهرست بها با توجه به ضرورت امکان مقایسه سریع بین قیمت ها و حتی شرح ردیف های مورد استفاده در فهارس بها سال های مختلف و همچنین استفاده از شرح و مقادیر فصول مختلف فهرست بها در بانک های اطلاعاتی برنامه های مختلف برآورد، صورت وضعیت و غیره، در این نوشته فهرست بها سال ۱۳۹۴ به صورت …

بیشتر بخوانید »