همکاران

رزومه اعضاء عمران بابک

          مهندس مهدی فاضلی کارشناس ارشد سازه پایه ۲ نظارت – پایه ۲ اجرا سوابق مدیریتی : مدیر و موسس  دفتر فنی و مهندسی عمران بابک مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی عمران بابک بازرس نظام مهندسی شهرستان شهربابک سرپرست کارگاه شرکت کیا سازه کرمان سرپرست کارگاه مسکن مهر پیرجل سرپرست کارگاه مجتمع تجاری شهرداری شهربابک مدیر پروژه …

بیشتر بخوانید »